Posted on

Hur spelas golf?

Hur golf spelas är en svår och enkel fråga på samma gång. Delvis är sporten oerhört enkelt att förstå i sina grunder, men det finns vissa detaljer som inte alltid är särskilt enkla att förstå.

Så spelas golf

Det viktiga i att förstå golf är hur det spelas. Sporten kan utövas på olika sätt när det kommer till antal spelare, hål och banornas former. Det mesta beror på om det är amatörer eller proffs som spelar, men även i vilket land eller tävling det rör sig om.

I det stora hela kan golfen beskrivas som en sport där samtliga spelare startar på samma ställe, och gör ett utslag. Sedan är poängen att bollen ska gå i hålet på så få slag som det är möjligt. Till skillnad från många andra bollsporter har spelarna från grunden samma förutsättningar. Det innebär att de skjuter åt samma håll, inte från olika planhalvor, och det står inga motståndare i vägen för att störa.

Det är också av stor relevans att förstå sig på golfens utrustning. Det viktigaste och mest centrala är golfklubban samt bollen. Det är själva grunden i sporten. Klubban är viktigast då den är individuell. Precis som i hockeyn kommer det inte fungera att alla spelare har exakt samma typ av klubbor.

Till exempel behöver klubban ha olika mått, men man byter också klubbor under varje runda, beroende på var man är på banan. Vid utslag och längre slag används en driver. Den här klubban används nästan alltid vid utslag då den på grund av sin vinkel är ytterst svår att använda utan en pegg. Vid korta slag, som helst ska slås direkt i hål, används istället en putter.